Henting av avfall

Henting av avfall i Oslo og omegn

  • Enkelt og effektivt
  • Rask håndtering og sortering
  • Profesjonell håndtering av avfall

Rydding, henting og håndtering av avfall for private og næringskunder.

Når som helst hvor som helst i Oslo og omegn. Våre medarbeidere utfører avfalls henteoppdrag med kunden i fokus, med mål om å gi best mulig service.

Enten om du har revet kjøkkenet, har avfall du vil ha kjørt vekk eller trenger å få søppelet fjernet bistår vi med dette.  

Vi tar på oss alt fra mindre til større oppdrag, enten om du trenger å få fjernet avfall hjemme eller på jobb.

Problemløsere

Hva skjer når du tar kontakt

Prising av oppdrag

Vi priser våre oppdrag basert på hvor mange kubikk med avfall vi henter og hvor lang tid vi bruker fra start til slutt. Ta kontakt med oss i dag og få et estimat på oppdraget.

Fjerning av avfall

Når avfall blir håndtert er det meget viktig at det ender opp på rett plass. Dette er essensielt for å ivareta miljøet og kommende generasjoner. Alt av avfall som vi henter leverer vi på nærmeste gjenvinningsstasjon.

Gjenvinning

Når avfallet blir levert på gjenvinningsstasjonen blir alt av avfallet gjenvunnet, enten gjennom forbrenning eller at avfallet blir materialgjenvunnet. Forbrenningen av avfallet skaper energi i form av varme som blir brukt til for eksempel sentraloppvarming.

Ulike typer avfall

Klikk på den du ønsker å lese mer om

Denne avfallstypen er alt avfall som ikke kan materialresirkuleres. Dette er grunnet at det er blandet og meget vanskelig å sortere. Denne typen blir brent for å hente ut varmen som oppstår ved forbrenning.

Ved oppussing oppstår det ofte en del avfall. Dette kan være alt fra plast og papp fra emballasje, planker, spon, ledninger eller andre avfallstyper fra renovasjon.

Dette sorterer vi når vi kaster avfallet på gjenvinningsstasjonen. Det er en del ulike stoffer i renovasjon avfall. For eksempel inneholder impregnert trevirke stoffer som kan skade natur og miljø.

Vi sorterer avfall fra renovasjon slik at naturressursene og miljøet blir vernet i så stor grad som mulig. Vi henter ikke løsmasser, men om det er mindre mengder er vi behjelpelig.

Papp og papir blir oftest materialgjenvunnet til råstoff i nye papirprodukter. Papir kan faktisk materialgjenvinnes syv ganger før det ikke er mulig å brukes som råstoff lengre.

Dette er grunnet fibrene blir kortere og kortere for hver gang det resirkuleres. Når papp og papir har blitt materialgjenvunnet rundt syv ganger blir papiret brent i forbrenningsanlegg.

Resirkulert glass blir brukt som råstoff i isolasjon eller til nytt glass. Metallemballasje kan være av ulike metaller, men hovedsakelig er det aluminium som benyttes i metallemballasje.

Når aluminium blir resirkulert til nytt materiale mister det ikke noen kvaliteter, noe som betyr at aluminium kan resirkuleres uendelig antall ganger. Når aluminium blir resirkulert blir det brukt 95% mindre energi enn når nytt aluminium blir laget.

Denne avfallstypen er kanskje en av de viktigste avfallstypene som må håndteres rett. Når plast blir materialgjenvunnet blir plasten til nye råstoffer til nye plastprodukter.

Plast kan i teorien resirkuleres ubegrenset antall ganger.  Visste du at 1 kilo resirkulert plast tilsvarer 2 kilo råolje spart?

Elektrisk avfall også kalt EE avfall er alt av elektronikk som ikke fungerer eller har en funksjon lengre. Så lenge objektet eller avfallet inneholder ledninger eller elektronikk så skal dette kastes som EE avfall.

Metallet blir hentet ut fra avfallet og smeltet om til nytt metall til nye produkter. Metaller i EE avfallet kan resirkuleres utallige ganger og er en viktig ressurs å ivareta.

Våre verdier

Dette betyr mye for oss

Store verdier

Avfall og søppel er verdiløst for oss forbrukere, men for samfunnet og selskapene som håndterer avfallet og er det store verdier i avfall. I Norge blir alt avfall gjenvunnet gjennom to metoder.

Resirkulering til nytt råstoff

Som nevnt over så blir de fleste avfallstypene resirkulert til nytt råstoff til nye materialer. Dette er viktig for å ivareta naturens ressurser og spare penger på energi.

Forbrenning til oppvarming

Når avfall blir brent oppstår det varme. I Norge har vi 18 forskjellige forbrenningsanlegg som brenner avfall for å forsyne bygg med fjernvarme. Visste du at faktisk 50 prosent av all fjernvarme i Norge kommer fra avfallsforbrenning? Nærmeste forbrennings stasjon i Oslo er Haraldrud energigjenvinningsanlegg. Her blir rundt 120 000 tonn med avfall forbrent hvert år. 

Varmen som oppstår under forbrenningen brukes til å varme opp vann som sendes videre til bygg som har fjernvarme. Haraldrud benytter Hafslund Oslo Celsios fjernvarmenett som distribuerer det oppvarmede vannet som kommer fra Haraldrud. 

Denne teknologien og bruken av søppel som energikilde er en del av det grønne skiftet i Oslo og er en viktig del av å gjøre Oslo en mer klimavennlig by. I fjor stod fjernvarmesystemet for omtrent 1,9 terrawattimer med fjernvarme og innen 2025 skal dette økes til 2,5 terrawattimer.

Miljømål

Innen 2035 skal minst 65 prosent av alt avfall gjenvinnes. Dette ble vedtatt i 2018 av EU. Norge er en del av denne avtalen gjennom vårt EØS samarbeid.

Et vedtak som hele landet vil merke er at fra 1.Januar 2023 så skal alle husholdninger skille mellom plast, matavfall og restavfall.

Oslo og flere byer i Norge har hatt denne sorteringsordningen fra før, men gjennom å inkludere alle husholdninger i hele landet er vi enda et steg nærmere en mer sirkulær økonomi.

Andre tjenester

Flytteassistenten tilbyr også tjenester innen flytting og flyttevask. Dette gjør at vi er en totalleverandør innen flyttetjenester og tilbyr totalpakker til våre kunder.

Ta kontakt med oss i Flytteassistenten så hjelper vi deg med å frakte eller fjerne alt du ikke trenger lengre, raskt, effektivt og trygt.