Søppeltaxi i Oslo og omegn

Har du avfall eller uønskede ting du ønsker å få fjernet? 

Vi tilbyr bortkjøring av avfall, uønskede objekter og søppel for private og bedriftskunder. 

Vi henter og rydder alle typer søppel hvor som helst når som helst. Alt avfall vi henter leverer vi på nærmeste gjenvinningsstasjon. Det eneste vi krever av deg er tilgang på avfallet. 

Kunden i fokus

Når vi utfører oppdrag er vi meget opptatt av å gjøre kunden fornøyd. Innen alle tjenestene vi tilbyr har vi alltid kunden i fokus, med mål om å gi best mulig service. En av grunnverdiene våre er å ha som mål at alle kunder skal bli referansekunder. 

Vi kan bistå bedrifter, kommunen, privatpersoner og sameier/borettslag med sortering og fjerning av avfall, søppel og uønskede objekter. 

Avfall vi henter

Klikk på den du ønsker å lese mer om

Den mest vanlige avfallstypen er restavfall, også kalt blandet avfall. Dette er en blanding av ulike artikler som ikke egner seg til resirkulering. Denne avfallstypen blir gjenvunnet til ny energi gjennom forbrenning. Det betyr at avfallet blir brent for å hente ut energien som oppstår når avfallet brenner. Dette brukes ofte til oppvarming av sentralanlegg eller større lokaler. Et slikt anlegg er for eksempel Haraldrud forbrenningsanlegg. Lovene rundt hva som er lov å kaste som restavfall endres 1. Januar 2023, les mer om dette lengre nede på siden.

Denne typen avfall kan være sammensatt av ulike materialer som treverk, fliser, porselen eller andre byggematerialer. Vi sorterer dette når vi leverer avfallet på gjenvinningsstasjonen. Renovasjonsavfall er kanskje den avfallstypen som er verst å kaste selv, ettersom det oftest skaper mye støv og krever en del rengjøring om du frakter det i en bil. 

Vinduer inneholder oftest farlige stoffer. Om det står Thermophane i listen, inneholder ikke vinduet farlige stoffer og kan kastes som restavfall. Vinduer som kastes er oftest gamle og ettersom vinduer ble produsert med miljøgifter som PCB og klorparafiner før skal disse kastes som farlig avfall. 

Denne avfallstypen er meget viktig at blir kastet for seg selv og ikke i restavfallet. Hovedgrunnene til dette er at tekstiler setter seg fast i behandlingsanleggene for avfall og tekstiler er ikke egnet til å brennes ettersom det fører til store klimautslipp. Tekstiler kaster vi i tøyinnsamlingsboks. Uansett om klær er ødelagt så skal det kastes i disse boksene. Om du har mye klær som fortsatt er i brukbar stand, leverer vi det til Fretex.

For å håndtere plast på rett måte er det viktig å skille mellom ren plast og skitten plast. Om plasten er ren og fri for forurensninger så kan plasten bli materialgjenvunnet. Ved skitten plast sendes det til energigjenvinning. 

Bildekk, sykkeldekk og andre typer dekk er sammensatt av ulike typer gummi, syntetiske stoffer og metalltråder. Denne avfallstypen kastes for seg selv på gjenvinningstasjonen og blir gjenbrukt enten i form av skytematter, materiale til støydempende formål, til underlag på idrettsbaner eller til ny asfalt.

Hvitevarer og EE avfall inneholder råvarer som er krevende å utvinne og som er begrenset med tilgang til. EE avfall er ødelagt elektronikk. Dette gjør at det er ekstra viktig å levere denne avfallstypen til gjenvinning. Vi i henter og leverer alle typer hvitevarer og EE avfall. 

Avfall som er laget av glass gjenvinnes til nytt glass, råstoff til isolasjon eller betong. Glass kastes sammen med metall ettersom det blir finsortert av anleggene etter mottak.

Alt organisk avfall skal sorteres og kastes for seg selv. Organisk materiale er alt som har vokst fram fra naturen som trær, busker, planter, gress og blader. Denne avfallstypen blir enten gjenvunnet gjennom kompostering eller omgjort til biodrivstoff. 

Ta vare på resurser og miljøet

Våre medarbeidere i Flytteassistenten er opptatt av å ta vare på ressurser og ivareta miljøet. Alt av avfall vi henter leveres på nærmeste gjenvinningsstasjon. Dette betyr at alt av avfall vi henter blir gjenvunnet. Enten om det er gjennom forbrenning eller resirkulering til nye materialer. 

Strengere krav til kildesortering

Fra 1. Januar 2023 er det ikke lengre lov å kaste matavfall, plast eller hageavfall i restavfallet. Dette betyr at det nå et krav om at disse avfallstypene skal gå til materialgjenvinning. Dette er et tiltak myndighetene setter i kraft for å nå målet for ombruk av 65% av avfallet innen 2035. 

Unngå bruk av svarte sekker

Når avfall skal kastes på gjenvinningsstasjonen er det viktig at det ikke er pakket i svarte sekker. Grunnen til dette er at det har blitt ulovlig å kaste svarte sekker med avfall på gjenvinningsstasjonene i Norge. For at kontrollørene på gjenvinningsstasjonen skal ha kontroll på hva som havner i deres containere skal alt av avfall kastes i gjennomsiktige poser. 

Før har det oppstått branner og farlige situasjoner ettersom avfall har tatt fyr på gjenvinningsstasjonen grunnet for lite kontroll på hva sekkene inneholder. Om du har allerede lagt avfallet i svarte poser så er vi behjelpelig med å løse dette med å overføre avfallet i klare poser. 

Vanlige spørsmål

Våre arbeidstider er fleksible, så vi kan hente avfall hele døgnet. Arbeid på kveldstid/natten medfører en ekstrakostnad. 

Vi har ingen begrensninger på hvor mye vi kan kaste. Eneste begrensningen vi har er størrelsen på det som skal kastes. Dette må få plass i vår varebil. Vi er behjelpelig med å håndtering av større objekter. Om det er store mengder som skal kastes, vil vi supplementere med flere medarbeidere og biler.

Vi jobber oftest i team på to med en bil, men om oppdraget krever det kan vi sette inn flere biler og en medarbeider til. Dette kan du bestemme, eller så vil vi justere mannskap og biler ut fra oppdragets art og andre oppdrag vi har.

Ta kontakt i dag så kommer vi og fjerner avfall og uønskede objekter.